Pięknie jest być starszym! Nie daj się złej starości.

Starzenie się zaczyna się bardzo wcześnie i zupełnie nie jest tym, co się na ten temat sądzi. Brak poznawania sztuki życia, tego, o co w nim naprawdę chodzi, jest przyczyną, że się źle starzejemy, stajemy się po prostu starzy. To nie tylko problem fizjologiczny, psychologiczny czy kulturowy. To problem duchowości, utraty sensu życia.

Spis treści:
Wstęp
Wypaczone piękno człowieka
Rozdział I. Pogoń za wieczną młodością
1. Mit wiecznej młodości
2. Nie celebruj młodości. Naśladuj luz starzejących się Francuzek
3. Mroczna strona młodości
4. Szlachetne człowieczeństwo. Daję czy konsumuję?

Rozdział II. Siła drugiej połowy życia
1.Półmetek życia - kryzys czy szansa na rozwój?
2. Udane życie wymaga wysiłku
3. Trzeba się na nowo urodzić (odrodzić)

Rozdział III. Wiek jest szansą
1. Umieć się dobrze starzeć
2. Ateizm to niewiedza i bezsens życia
3. Nie ulegaj duchowi starości
4. Atuty ludzi starszych (dojrzałych wewnętrznie)
5. Twój mózg może być zdrowy do śmierci
6. Pochwała bycia starszym
7. Wartość emerytury i starości według dr E. Sujak

Rozdział IV. Stawaj się mędrcem. Smakuj wieczność.
1. Starość nie musi być ponura
2. Sprawdź, jaki będziesz na starość?
3. Jak zachować równowagę (zdrowie)?
4. Czas jest znakomitym nauczycielem

Rozdział V. Człowiek starszy nauczycielem mądrości
1. Być jak dojrzałe wino
2. Ludzie starsi są potrzebni młodym
3. Będziesz szanował oblicze starca
4. Nie przebieraj ludzi starszych w młodych
5. Autorytet starca w młodych
6. Biznes na seniorach
7. Człowiek starszy nauczycielem mądrości

Rozdział VI. Śmierć nie jest końcem a początkiem
1. To, co najlepsze jeszcze przed nami
2. Jesteśmy stworzeni do życia, a nie do śmierci
3. Sprawdź, czy żyłeś naprawdę?
Piękno bycia starszym. Mądrość nie zna wieku.
Dodatek: 20 lekcji - Jak spotęgować siły duchowe na
każdy dzień?

28,0038,00

Pięknie jest być starszym! Nie daj się złej starości.

Dzisi­aj za bard­zo kon­cen­tru­je­my się na atrak­cyjnoś­ci fizy­cznej, nie doce­ni­a­jąc pięk­na człowieka od środ­ka. Młodość szy­bko przemi­ja, to co pozosta­je, to siła osobowoś­ci. Jesteśmy mało przy­go­towani do dobrej staroś­ci, dlat­ego źle się starze­je­my. Może­my mieć 20 lat i być starym, mieć 80 lat i być młodym. Z tej pub­likacji dowiesz się dlaczego? Książ­ka mówi też o sen­sie całego życia człowieka z per­spek­ty­wy wiary chrześcijańskiej.

Autor­ka ukazu­je nam drogę pięknego starzenia się, prawdzi­wej młodoś­ci, gdzie liczy się dojrza­łość i mądrość. Gdzie jej szukać i jak uciec od dyk­tatu­ry młodoś­ci? Tego dowiesz się z tej publikacji.

W dodatku zna­jdziesz 20 mądrych zasad:
Jak spotę­gować siły duchowe na każdy dzień?

Format

E-book, Książka drukowana

Scroll to Top