Podcasty

Autorka

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

podcast-sesja-1

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja I: Jak osiągnąć siłę z poznania siebie?

Aby życie było udane, czyli w pełni sen­sowne, potrze­ba samopoz­na­nia — naby­cia
umiejęt­nego porusza­nia się w swoim wnętrzu.

1. Duchowe SPA. O sile z samopoznania.

2. Opinie uczestników seminarium 

3. Czym jest seminarium? 

4. Jak korzystać z seminarium? 

5. Modlitwa

podcast-sesja-2

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja II: Sprawdź kim jesteś, kim możesz być

6. Dlaczego człowiek bez rozwoju traci siły?

7. Kim jestem, jako człowiek

8. Jaki jest sens pracy nad sobą?

9. Proces rozumienia siebie

10. Jaki obraz siebie nosimy w sobie?

podcast-sesja-3

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja III: Jak zdrowo kochać siebie?

11. Jak akceptować siebie?

12. Kuferek wartości. Ćwiczenie.

13. Kuferek — narzędzie wzrostu naszej wartości

podcast-sesja-4

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja IV: Sprawdź, jaki jest Twój temperament. Poznając siebie, znajdziesz radość życia!

14. Jaki masz temperament? Poznaj 4 temperamenty osobowości człowieka

podcast-sesja-5

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja V: Bądź sobą, nie zakładaj masek. Jak ich się pozbyć?

15. Moje mechanizmy obronne

16. Charakterystyka masek

17. Jak zdejmować swoje maski?

podcast-sesja-6

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja VI: Moje potrzeby, których nie mogę lekceważyć.

18. Potrzeby człowieka

19. Piramida potrzeb

podcast-sesja-7

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja VII. Obraz siebie

20. Obraz siebie

21. Chrześcijańska koncepcja rozwoju człowieka

22. Życie wewnętrzne a życie duchowe

23. Jakie pragnienia noszę w sobie?

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja VIII: Sprawdź, jakie talenty otrzymałeś? 

24. Moje talenty, bogactwo od Boga

25. Drzewko zasobów

26. Moje pozytywne nastawienie

27. Człowiek dojrzały

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja IX: Zrozumienie siebie – kluczem do siebie

28. Czas na zrozumienie siebie

29. Głos Kapłana: Wychodzenie z depresji to wchodzenie w góry!

30. Ucz się wysiłku!

31. O sile z samopoznania

Przewiń do góry