Podcasty

Autorka

zdjęcie nowe biznesowe Halina kwadrat 300x300

Halina Orłowska-Szpitalny

Dorad­ca chrześ­ci­jańs­ki, wykład­ow­ca, założy­ciel­ka Akademii Roz­wo­ju Człowieka. Prowadzi pry­wat­ną porad­nię psy­cho­log­iczno-duchową w Gdyni. Ukończyła Studi­um Psy­chologii, Psy­choter­apii i Porad­nict­wa. Pon­ad­to kurs komu­nikacji I i II stop­nia. Autor­ka pub­likacji o roz­wo­ju oso­bistym człowieka.

podcast-sesja-1

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja I: Jak osiągnąć siłę z poznania siebie?

Aby życie było udane, czyli w pełni sen­sowne, potrze­ba samopoz­na­nia — naby­cia
umiejęt­nego porusza­nia się w swoim wnętrzu.

Duchowe SPA. O sile z samopoznania.

Opinie uczestników seminarium 

podcast-sesja-2

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja II: Sprawdź kim jesteś, kim możesz być

Dlaczego człowiek bez rozwoju traci siły?

Kim jestem, jako człowiek

Jaki jest sens pracy nad sobą?

Proces rozumienia siebie

Jaki obraz siebie nosimy w sobie?

podcast-sesja-3

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja III: Jak zdrowo kochać siebie?

Jak akceptować siebie?

Kuferek wartości. Ćwiczenie.

Kuferek — narzędzie wzrostu naszej wartości

podcast-sesja-4

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja IV: Sprawdź, jaki jest Twój temperament. Poznając siebie, znajdziesz radość życia!

Jaki masz temperament? Poznaj 4 temperamenty osobowości człowieka

podcast-sesja-5

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja V: Bądź sobą, nie zakładaj masek. Jak ich się pozbyć?

Moje mechanizmy obronne

Charakterystyka masek

Jak zdejmować swoje maski?

podcast-sesja-6

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja VI: Moje potrzeby, których nie mogę lekceważyć.

Potrzeby człowieka

Piramida potrzeb

podcast-sesja-7

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja VII. Obraz siebie

Obraz siebie

Chrześcijańska koncepcja rozwoju człowieka

Życie wewnętrzne a życie duchowe

Jakie pragnienia noszę w sobie?

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja VIII: Sprawdź, jakie talenty otrzymałeś? 

Moje talenty, bogactwo od Boga

Drzewko zasobów

Moje pozytywne nastawienie

Człowiek dojrzały

Halina Orłowska-Szpitalny

Sesja IX: Zrozumienie siebie – kluczem do siebie

Czas na zrozumienie siebie

Głos Kapłana: Wychodzenie z depresji to wchodzenie w góry!

Ucz się wysiłku!

O sile z samopoznania

Scroll to Top