Zapraszamy do kontaktu

D.O.M. Kultury Chrześcijańskiej

Cen­trum Psy­choe­dukacji i Kre­owa­nia Lid­erów OLIMP
ul. Żaglowa 22
81–579 Gdy­nia

(+48) 508 560 350
sekretariat@drogakupelnizycia.pl

Numer kon­ta: 86 1240 3510 1111 0010 2932 6500
(Bank PEKAO S.A.)

Zapisz się do newslettera
i pobierz darmowy e‑book “Wierz i żyj”. 

Zapisz się do naszego newslet­ter, abyś­cie mogli reg­u­larnie otrzymy­wać wartoś­ciowe treś­ci na tem­at roz­wo­ju oso­bis­tego w duchu chrześ­ci­jańskim oraz infor­ma­c­je o naszych nowych inicjatywach. 

Scroll to Top