Blog

Dobre rady dla każdego

  1. Kochaj siebie takim jakim jesteś. Jeśli się sobie nie podobasz – zmień się, aby być lep­szym człowiekiem.
  2. Zau­faj Bogu w każdym położe­niu. Najwięk­szy błąd to utra­ta nadziei.
  3. Poma­gaj bied­nym, chorym, starym i czyń to z radością.
  4. Nie zaz­drość, nie złość się, nie obrażaj się — to najbardziej szkodli­we emoc­je dla zdrowia.
  5. Nigdy nie rozmyślaj o chorobach i nie pod­dawaj się duchowo staroś­ci. Najlep­szym lekarst­wem na nie jest miłość.
  6. Twoi­mi wroga­mi są nad­mierne tros­ki, wzdy­cha­nia, słaboś­ci, którym ulegasz.
  7. Najwięk­szym grzechem jest stra­ch i podłość.
  8. Uczyń życie zaj­mu­ją­cym, nawet w starszym wieku. Uśmiechaj się często.
  9. Najlep­szym dniem – jest dzień dzisiejszy.
  10. Codzi­en­nie dziękuj Bogu za piękny dar życia.
Scroll to Top