Blog

KIM JESTEM, KIM MOGĘ BYĆ?

Człowiek w poszuki­wa­niu sen­su swego ist­nienia Człowiek jest jedyną istotą w znanym nam kos­mosie, która poszuku­je sen­su swego ist­nienia. Potrze­ba sen­su to egzys­tenc­jal­na potrze­ba człowieka, gdyż nie znosi on życia bezcelowego. Człowiek posi­a­da instynkt życia, ale nie chce żyć za wszelką cenę. Prag­nie życia zaw­ier­a­jącego jak­iś sens. Człowiek napo­ty­ka w swym życiu wiele trud­noś­ci, nawet nieszczęść.

Czytaj dalej »
Scroll to Top